PARTICULIER

MENTALE KLACHTEN

Mentale klachten zijn klachten die te maken hebben met denken en voelen die op hun beurt weer een directe relatie hebben met je gedrag.            Enkele voorbeelden:

  • verminderd zelfvertrouwen, onzekerheid
  • verminderde zin in het leven
  • gevoelens van angst, boosheid of verdriet
  • problemen of conflicten in de omgang met anderen
  • levensfaseproblematiek
  • impact van verlies en rouw
  • eenzaamheid

Tijdens de behandeling word je je bewust van hoe dat zo met jouw denken, voelen en gedrag zit. Wat zijn jouw automatische (kern)gedachten, je normen, waarden en overtuigingen? Welke houding en gedrag neem je aan ten opzichte van je omgeving? Hoe communiceer je, ben je assertief genoeg, herken je eigen grenzen en geef je die ook aan? Waar loop je geregeld tegenaan en wat heb je nodig om je goed te voelen? Tijdens de behandeling leer je eigen hindernissen op te sporen en leer je hoe je zelf verandering brengt in je beter voelen.