INSTELLING / BEDRIJF

WERKPLEKONDERZOEK

Ter preventie, bij al bestaande klachten of bij re-integratie voer ik werkplekonderzoek uit. Het kan gaan om de kantoorwerkplek, werken in de verkoop, productiewerk, de medische sector maar ook bijvoorbeeld werken in de bouw.

Zo mogelijk laat ik medewerkers tegelijk ervaren en toepassen hoe het werken beter kan. In overleg richt ik me op ergonomie, fysieke- en/of psychosociale arbeidsbelasting. Na mijn analyse volgt een adviesrapportage waarmee de medewerker en organisatie in principe zelf verder kunnen. In overleg maak ik een afspraak om de voortgang te begeleiden.

Bij mijn werkzaamheden maak ik gebruik van de Arbo-informatiebladen (ministerie van SZW).